Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Ảo giác Toán học-5) A và B cùng màu đấy. Không tin thì hãy dùng Paint cắt từng ô ra và kiểm chứng.


-4) Hai đường thẳng song song.

-3)Chớp chớp nháy nháy.


-2) Bánh răng chuyển động


-1) Khối lập phương kì lạ0)Lại các đường thẳng song song. Sự kì diệu chỉ mới bắt đầu.


1) Thật ra các đoạn thẳng này có đọ dài bằng nhau.


2) Ai cao hơn nào?


3) Dưới và trên?

4) Cầu thang vô tận

5) Đường xoắn ốc hay các đường tròn đồng tâm?

No comments:

Post a Comment