Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ -Luyện thi đại họcChuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ.
Biên soạn : Lê Thị Phương Hoa
Bao gồm:
1) các dạng cơ bản.
2) Đặt ẩn phụ
3) phương pháp tam thức bậc hai
4) Sử dụng đạo hàm
5) Chia miền xác định
6) đánh giá 2 vế.
7) Hề phương trình.
...........................
Download

No comments:

Post a Comment