Nơi giao lưu - trao đổi tri thức Toán

Thứ Tư, ngày 06 tháng 6 năm 2012

Chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ -Luyện thi đại họcChuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ.
Biên soạn : Lê Thị Phương Hoa
Bao gồm:
1) các dạng cơ bản.
2) Đặt ẩn phụ
3) phương pháp tam thức bậc hai
4) Sử dụng đạo hàm
5) Chia miền xác định
6) đánh giá 2 vế.
7) Hề phương trình.
...........................
Download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét