Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học và Tuổi trẻ - Quyển 3


Đây là cuốn thứ 3 trong series "Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học và Tuổi trẻ" của Nhà xuất bản Giáo dục. Cuốn này dày 245 trang, gồm các chuyên đề:

* Toán về tập hợp số nguyên và số hữu tỉ
* Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
* Rèn luyện tư duy qua hình học phẳng
* Nghiệm kép của phương trình
* Liên hệ đường thẳng, đường cônic
* Từ hình phẳng đến hình không gian

và 100 đề toán hay.

Khỏi cần nói nhiều thì ai cũng biết đây là một tuyển tập đồ sộ, một tài liệu quý giá cho học sinh giỏi Toán, sinh viên và giáo viên Toán.
Download

No comments:

Post a Comment