Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, June 11, 2012

Từ điển tiếng anh chuyên ngành Toán học

Trong quá trình học toán, ngoài những tài liệu tiếng Việt, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm ở một số tài liệu tiếng nước ngoài, mà chủ yếu là tiếng Anh. Tuy nhiên hiện nay một cuốn từ điển Anh-Việt chuyên ngành đủ dùng cho chúng ta ở một mức độ nhất định là tương đối khó tịm
Và đây là 1 cuốn từ điển Toán học A-V dành cho các bạn nghiên cứu các tài liệu Toán bằng tiếng Anh
Nếu cần tải ngay thì có cho các bạn ở đây: Download từ điển chuyên ngành Toán học


No comments:

Post a Comment