Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Tổng hợp đề thi AIME từ 1983 đến 2011

American Invitational Mathematics Examination viết tắt AIME là một cuộc thi dành cho các sinh viên đam mê Toán học tổ thức tại Mỹ. Xem tại http://amc.maa.org/e-exams/e7-aime/aime.shtml. Chúng tôi xin giới thiệu  Đề thi AIME từ năm 1983 đến năm 2011. Các bạn tải về tham khảo thử xem nhé
Download

No comments:

Post a Comment