Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Tổng hợp các phương pháp, chuyên đề toán hay luyện thi Đại học 2012


Các bạn học sinh download về tham khảo để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đại học sắp tới


HÌNH GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG XOY (Thầy Trần Phương)
DOWNLOAD ( 56 TRANG )
PP GIẢI PT – BPT- MŨ VÀ LOGARIT (Thầy Nguyễn Trung Kiên) 86 TRANG
PP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ (Thầy Nguyễn Trung Kiên)
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG(Thầy Trần Xuân Bang)
TÌM CỰC TRỊ MỘT BIỂU THỨC BẰNG NHIỀU CÁCH (Thầy Nguyễn Ngọc Khoa)
ỨNG DỤNG THỂ TÍCH(Thầy Huỳnh Đoàn Thuần)
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC(Chư rõ tác giả)
Phương Pháp: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (TS Lê Thống Nhất)
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ( Thầy Trần Phương)
SỬ DỤNG TÍNH CHẤT TIẾP TUYẾNĐỂ TÌM LỜI GIẢI CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC( Bạn Nguyễn Vĩnh Duy)
SỬ DỤNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT,GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT ĐỂ GIẢI TOÁN( Thầy Lê Anh Tuấn)
PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG LƯỢNG GIÁC HÓA ( Nguyễn Trung Kiên )
DOWNLOAD
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ( Thầy Nguyễn Trung Kiên)
HÌNH HỌC MẶT PHẲNG OXY( Thầy Nguyễn Trung Kiên)
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC ( Thầy Trần Sĩ Tùng)
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ TRONG GIẢI TÍCH ( Thầy Trần Phương)
CÁCH GIẢI KHÁC NHAU CHO CÂU 5 KHỐI A, B NĂM 2011
HD VÀ GIẢI 224 BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( Cảm ơn Thầy Ngô Quang Nghiệp )
TUYỂN CHỌN CÂU LIÊN QUAN KHẢO SÁT HÀM SỐ
DOWNLOAD
TUYỂN CHỌN VÀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC
DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC( THPT Lý Tự Trọng. Cần Thơ)
CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LOGARRIT( Thầy Nguyễn Thành Long)
DOWNLOAD
GIẢI TOÁN TÍCH PHÂN BẰNG NHIỀU CÁCH ( Thầy Nguyễn Thành Long)
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC ( Thầy: Nguyễn Trung Kiên)
DOWNLOAD
KHẢO SÁT HÀM SỐ
DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment