Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Tích phân từng phần trong đề thi tuyển sinh Đại học

Tích phân từng phần trong đề thi tuyển sinh Đại học, chuyên đề ôn thi Đại học 2011 của thầy Nguyễn Thành Long - Thanh Hóa
Tài liệu này có nhiều ví dụ có lời giải và những nhận xét giúp học sinh biết cách tính tích phân từng phần một cách nhanh chóng.
Download Here

No comments:

Post a Comment