Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Tài liệu ôn tập môn Toán về Cực trị của hàm số dành cho các bạn ôn thi tốt nghiệp và đại học


Tuyển tập những kiến thức cơ bản về cực trị hàm  số.Một tài liệu quý giá cho nạn nào đang ôn thi đại học và làm gia sư

No comments:

Post a Comment