Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Quan hệ giữa đạo hàm, nguyên hàm và vi phân. Các công thức tính nguyên hàm

No comments:

Post a Comment