Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, June 5, 2012

Nguyên lý Dirichlet và các bài toán áp dụng

Xin giới thiệu một bài viết về nguyên lý Dirichlet, nguyên lý nay thì chắc các bạn học toán đã biết, nhưng những bài viết chủ đề này có lẽ luôn luôn hot. Nguyên lý Dirichlet và các bài toán áp dụng. các bạn tải về tham khảo nhé.
Download

No comments:

Post a Comment