Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Lý thuyết biểu diễn nhóm

Mình tặng bạn đọc bản dịch cuốn Groups and Representations của J.L.Alperin with Rowen B.Bell. Bản dịch này sẽ được hiệu đính bởi T.S Lê Minh Hà và được dùng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số. Các bạn lưu ý là trên trang bìa có ghi hiệu đính là T.S Lê Minh Hà nhưng hiện tại bản dịch vẫn chưa được hiệu đính nên có thể còn nhiều lỗi, tuy vậy các bạn học viên cao học có thể dùng làm tài liệu tham khảo.   Tải về.

No comments:

Post a Comment