Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Kỹ thuật giải nhanh phương trình lượng giác (Ôn thi đại học) - Nguyễn Thành Long

hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em vững tin hơn khi bước vào phòng thi.

Download

No comments:

Post a Comment