Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Hướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải bài toán xác suấtHướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải  bài toán xác suất
Lí thuyết xác suất là một ngành toán học có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế…Chính vì lẽ đó lí thuyết xác suất đó được đưa vào chương trình toán lớp 11 nhằm cung cấp cho học sinh THPT những kiến thức cơ bản về ngành toán học quan trọng này.
Để có thể học tốt xác suất học sinh phải nắm vững các khái niệm và các cơ bản của xác suất đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các bài toán và tình huống cụ thể. Qua thực tiễn giảng dạy xác suất cho học sinh lớp 11 chương trình nâng cao môn Toán tác giả nhận thấy: đa số các em chưa hiểu thấu đáo các khái niệm cơ bản như: không gian mẫu,biến cố, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối,…các em chỉ biết giải bài toán xác suất trong một số kiểu bài tập quen thuộc, đa số học sinh chưa biết sử dụng linh hoạt các quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất để giải quyết các tình huống cụ thể.
          Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững các kiến thức cơ bản về xác suất đồng thời biết vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết nhiều tình huống khác nhau, tác giả chọn đề tài: “ Hướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải  bài toán xác suất”. Nội dung đề tài gồm hai bài viết:
Bài 1: Sử dụng định nghĩa cổ điển của xác suất giải các bài toán xác suất.
Bài 2: Sử dụng kết hợp các quy tắc xác suất giải các bài toán xác suất.
Sau đây mời các bạn xem nội dung đề tài Sáng kiến kinh nghiệm ở File đính kèm của thầy giáo
 Lê Trung Tín - Tổ Toán - Trường chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội .

File đính kèm:

No comments:

Post a Comment