Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, June 17, 2012

The Geometer's Sketchpad 5 đã hỗ trợ tiếng Việt với bảng mã Unicode.

    
Phần mềm chuyên dụng cho học Toán   " Tìm hiểu thêm liên hệ Mr Tuyến, qua email: letuyenspt@gmail.com"
  Download:
                      Cài đặt Download.
                         KeyDownload.

No comments:

Post a Comment