Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, June 19, 2012

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN (CÓ ĐÁP ÁN) CỦA TRƯỜNG THUẬN THÀNH 1 VÀ GIA BÌNH 1, BẮC NINH


1. Đề thi thử môn Toán (có đáp án) của trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh. Thi sáng 18/6/2012. Tài liệu được cung cấp bởi thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh (giáo viên Toán của trường): Download.

2. Đề thi và đáp án môn Toán của trường trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh. Thầy Nguyễn Văn Hưng, giáo viên toán của trường THPT Gia Bình 1, đã gửi đăng trên mathvn.com: Download

No comments:

Post a Comment