Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, June 17, 2012

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Năm học 2012 - 2013


Đề thi và đáp án môn Toán (Môn chung) vào lớp 10 Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm học 2012 - 2013 thi ngày  17/6/2012.
Trithuctoan sẽ bổ sung đáp án cho bạn đọc tham khảo vào thời gian sớm nhất
 Download. 
Đề thi và đáp án môn Toán (Môn chung) vào lớp 10 Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định năm học 2012 - 2013 thi ngày  15/6/2012.
 Download. 
Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 Chuyên Toán Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định năm học 2012 - 2013 thi ngày  15/6/2012.
 Download. 

No comments:

Post a Comment