Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Đề luyện và thi thử đại học môn Toán năm 2011

Chúng tôi xin giới thiệu bộ Đề dùng để luyện và thi thử đại học môn Toán năm 2011. Đây là những đề thi hay có  đáp án chi tiết thuận lợi cho việc tự ôn tập của học sinh. Các em học sinh có thể thi thử để kiểm tra khả năng làm bài thi môn Toán CĐ ĐH. Tranh thủ thời gian để luyện thi và thi thử đh, tích lũy kinh nghiệm thi để hướng đến mặt trận chính thức: Kỳ thi đại học cao đẳng 2011.CHúc các em học sinh ôn thi tốt.
Download bộ đề thi thử ĐH Toán 2011:Download

No comments:

Post a Comment