Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, June 17, 2012

Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT 2012 khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên


Hội thảo khoa học “Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT” khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên do Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Khánh Hòa và Hội Toán học Hà Nội phối hợp đồng tổ chức trong hai ngày 14 – 15/4/2012.

Hội thảo gồm hai phần:
Phần 1: Trao đổi và thảo luận về liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Phần 2: Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT và các vấn đề liên quan.
Xin giới thiệu đến bạn đọc Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT 2012 khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nội dung cuốn kỷ yếu rất phong phú, gồm các chuyên đề phục vụ việc bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, từ Đại số, Giải tích , Hình học, Số học đến các dạng toán thi Olympic trong nước và quốc tế, một số dạng toán về hàm số, lý thuyết nội suy, cực trị…

No comments:

Post a Comment