Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, June 16, 2012

Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT 2012 khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Chúng Tôi xin giới thiệu đến bạn đọc Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT 2012 khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nội dung cuốn kỷ yếu rất phong phú, gồm các chuyên đề phục vụ việc bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, từ Đại số, Giải tích,Hình học, Số học đến các dạng toán thi Olympic trong nước và quốc tế, một số dạng toán về hàm số, lý thuyết nội suy, cực trị...
Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT 2012 khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Download

No comments:

Post a Comment