Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, June 8, 2012

Bộ sách về Bất đẳng thức


Bất đẳng thức là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bộ tài liệu sau một phần nào nói lên điều đó.


 • Phương pháp tìm GTLN và GTNN của Phan Huy Khải.
  Download.
 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên. Bất đẳng thức và các vấn đề liên quan. Trần Nam Dung, Nguyễn Văn Mậu, et al
  Download.
 • Bất đẳng thức suy luận và khám phá – Phạm Văn Thuận Lê Vĩ
  Download.
 • 500 Bất đẳng thức của Cao Minh Quang.
  Download.
 • Sáng tạo Bất đẳng thức của Phạm Kim Hùng
  Download
 • Bài giảng bất đẳng thức của Nguyễn Văn Mậu được soạn bằng Powerpoint rất chuyên nghiệp
  Download.
 • Tổng hợp phương pháp chứng minh Bất đẳng thức hay trên mạng. (S.O.S, trộn biến, ABC v.v.) của nhiều bạn trẻ Việt Nam.
  Download.
 • Recent Advances in Geometric Inequalities (Tài liệu số 1 về Bất đẳng thức Hình học hiện nay) của Dragoslav S. Mitrinovic , J. Pecaric, V. Volenec.
  Download
 • Topics In Inequalities (các chuyên đề về Bất đẳng thức) của Hojoo Lee.
  Download.
 • Analytic Inequalities (Bất đẳng thức giải tích) – D. S. Mitrinovic, P.M.Vasic
  Download.
 • A Dictionary of Inequalities (từ điển về Bất đẳng thức) của Peter Bullen, P. S. Bullen.
  Download.
 • Old and New Inequalities (Các bất đẳng thức hay với nhiều cách giải) của Titu Andreescu.
  Download.
 • The Cauchy-Schwartz master class (Một tài liệu cực hay về nghệ thuật sáng tạo BDT) của Michael Steele.
  Download
 • Bộ sưu tập Bất đẳng thức của Võ Quốc Bá Cẩn.
  Download.
 • Classical and New Inequalities in Analysis của Dragoslav S. Mitrinovic, J. Pecaric, AM Fink.
  Download.
 • Bất đẳng thức giữa các đại lượng trung bình của Phạm Văn Thuận.
  Download.
 • 12 cách giải cho câu BDT trong đề thi đại học.
  Download.
 • Bất đẳng thức từ các cuộc thi trên thế giới 2009.
  Download.
 • Bất đẳng thức Nesbitt nhiều cách giải của Cao Minh Quang.
  Download.
 • Bất đẳng thức Nesbit và ứng dụng của Nguyễn Anh Tuyến
  Download.
 • Bài giảng về BDDT Cauchy của Nguyễn Vũ Lương.
  Download.
 • Giải câu V khối A năm 2011 bằng nhiều cách.
  Download.
Lưu ý: Đọc hết bộ sách này chắc chắn bạn sẽ trở thành cao thủ về Bất đẳng thức!!!

No comments:

Post a Comment