Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Bộ đề Toán ôn thi Đại Học 2011

Bộ đề Toán ôn thi Đại Học 2011 vừa nhận được từ một bạn tên là Minh thi Thu Toàn. Xin up lên đây để các bạn tham khảo thêm. Đây là bộ đề thi gồm rất nhiều đề tha hồ mà giải nhé. Giải hết đề thi này, vượt qua khỏi vạch 9 điểm, tiến tới đích cuối cùng. Nhanh tay kẻo hết, tải bộ đề ôn thi cao đẳng đại học 2011. Lưu ở host Mediafire, tải rất nhanh.Tải:Download

No comments:

Post a Comment