Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Bài toán Tìm m trong giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp HS

Tổng hợp các phương pháp hàm số (Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, sự biến thiên) xác định tham số m trong các bài toán giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
Bài toán Tìm m trong giải PT-BPT-HPT bằng phương pháp HS

No comments:

Post a Comment