Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, June 8, 2012

Bài giảng hình học 12: Phương trình đường thẳng trong không gian của Thầy Lê Hồng Đức và nhóm cự môn

Đây là một tài liệu hay trình bày về các dạng toán liên quan đến phương trình đường thẳngtrong không gian, đặc biệt là các bài toán thường xuất hiện trong các đề thi đại học những năm gần đây. Tài liệu phù hợp cho các học sinh lớp 12, các học sinh đang ôn thi đại học muốn tiếp cận các đề thi đại học một cách tối ưu và có cách trình bày tốt nhất trong các đề thi đại học. Đây là một chuyên đề hay về dạng toán này, tài liệu trình bày bằng word, gồm 122 trang được trình bày rất khoa học từ các bài toán dễ đến khó liên quan đến tất cả các dạng của hình giải tích trong không gian. Tài liệu được trình bày bởi Thầy Lê Hồng Đức và nhóm cự môn gửi tặng trang web chúng tôi, nhân đây chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Thầy Lê Hồng Đức và nhóm cự môn vì sự hợp tác này.

No comments:

Post a Comment