22 bài giảng luyện thi đại học môn Toán 2011 22 bài giảng luyện thi Đại học môn Toán được biên soạn nhằm phân loại các dạng bài tập trong các đề thi Đại học Cao đẳng từ trước đến nay. Mỗi bài giảng là một chuyên đề có ví dụ được giải và phân tích chi tiết, cùng với nhiều bài tập có đáp số: Bài giảng 1: Thể tích khối đa diện Bài giảng 2: Quan hệ vuông góc trong không gian Bài giảng 3: Các bài giảng về tọa độ vectơ trong không gian Bài giảng 4 & 5: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian Bài giảng 6: Mặt cầu Bài giảng 7: Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất Bài giảng 8: Các bài toán về số phức Bài giảng 9: Xác suất Bài giảng 10: Nhị thức Niuton Bài giảng 11: Các bài toán về tổ hợp, chỉnh hợp và phép đếm Bài giảng 12: Phép tính tích phân và ứng dụng Bài giảng 13: Đường thẳng trong mặt phẳng Bài giảng 14: Đường tròn Bài giảng 15: Ba đường conic Bài giảng 16: Hàm số đa thức Bài giảng 17: Hàm số phân thức Bài giảng 18: Phương trình lượng giác Bài giảng 19: Phương trình và bất phương trình đại số Bài giảng 20: Phương trình và bất phương trình siêu việt Bài giảng 21: Giới hạn và liên tục của hàm số Bài giảng 22: Mặt cầu, mặt trụ và mặt nón. Tài liệu này rất hữu ích cho các thầy cô dạy Toán và cho học sinh đang ôn thi đại học.