Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, June 8, 2012

100 bất đẳng thức ôn thi đại hoc 2012Đây là 100 bất đẳng thức với đầy đủ các lời giải với nhiều cách khác nhau được viết bởi thầy Cao Minh Quang. Tài liệu phù hợp cho học sinh lớp 10, học sinh mới học bất đẳng thức và các bạn ôn thi đại học năm 2012

                                                                    Download now

No comments:

Post a Comment