Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, July 10, 2012

Ứng dụng của tỉ số thể tích - Huỳnh Đoàn Thuần

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng của tỉ số thể tích, SKKN năm 2010 của thầy Huỳnh Đoàn Thuần, GV Trường THPT Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Các dạng toán trong SKKN này:

DẠNG1: TÍNH TỈ SỐ THỂ TÍCH CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN
DẠNG2: ỨNG DỤNG TỈ SỐ THỂ TÍCH ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH
DẠNG3: ỨNG DỤNG TỈ SỐ THỂ TÍCH TÍNH KHOẢNG CÁCH.

Tải về SKKN Ung dung cua ti so the tich. Download file PDF

No comments:

Post a Comment