Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, July 8, 2012

Phần mềm Giả lập máy tính


Nếu bạn không có đủ tiền mua một máy tính hiện đại Vn 570Ms, 500Ms hoặc bạn đang làm việc trên máy tính và cần sử dụng đến một số phép toán phức tạp mà chỉ máy tính cầm tay mới giúp bạn được (tiện ích caculator của PC không đủ chức năng). Khi ấy bạn sẽ thấy phần mềm giả lập máy tính Vn 570Ms và vn 500Ms sau vô cùng tiện...
 
  • Phần mềm giả lập máy tính Vn 570Ms. Download.
  • Phần mềm giả lập máy tính Vn 500Ms. Download.
  • Phần mềm giả lập máy tính FX 8960. Download.

No comments:

Post a Comment