Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, July 10, 2012

Đáp án - Đề thi đại học các môn khối B,C,D năm 2012 từ Bộ giáo dục

http://trithuctoan.blogspot.com xin giới thiệu tới quý bạn đọc đáp án chính thức từ bộ giáo dụccác môn khối B,C,D trong kỳ thi đại học năm 2012 đợt 2
Quý bạn đọc quan tâm có thể tải:
Link  Download đề thi môn Toán khối B - 2012
Link  Download đáp án môn Toán khối B - 2012
Link Download đề thi môn Sinh học khối B - 2012
Link Download đáp án môn Sinh học khối B - 2012
Link  Download đề thi môn Hóa học khối B - 2012
Link  Download đáp án môn Hóa học khối B - 2012
Link  Download đề thi môn Văn khối C - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Văn khối C - 2012
Link Download đề thi môn Sử khối C - 2012 (Uploading)
Link Download đáp án môn Sử khối C - 2012
Link  Download đề thi môn Địa khối C - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Địa khối C - 2012
Link  Download đề thi môn Toán khối D - 2012
Link  Download đáp án môn Toán khối D - 2012
Link  Download đề thi môn Văn khối D - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Văn khối D - 2012
Link  Download đề thi môn Anh văn khối D - 2012
Link  Download đáp án môn Anh văn khối D - 2012
Link  Download đề thi môn Pháp văn khối D - 2012
Link  Download đáp án môn Pháp văn khối D - 2012
Link  Download đề thi môn Nga văn khối D - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Nga văn khối D - 2012 
Link  Download đề thi môn Đức văn khối D - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Đức văn khối D - 2012 (Uploading) 
Link  Download đề thi môn Nhật văn khối D - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Nhật văn khối D - 2012 (Uploading) 
Link  Download đề thi môn Trung văn khối D - 2012 (Uploading)
Link  Download đáp án môn Trung văn khối D - 2012 (Uploading) 

No comments:

Post a Comment