Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, July 3, 2012

Kĩ thuật đặt ẩn phụ, nhân lượng liên hợp khi giải PT vô tỷ

Phương pháp đặt ẩn phụ và nhân lượng liên hợp khi giải PT vô tỷ của thầy Ngô Quang Nghiệp gửi tặng Dịch vụ Toán học. Chuyên đề với nhiều ví dụ minh họa và bài tập có lời giải. Tải về. lien h

No comments:

Post a Comment