Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, July 1, 2012

Những bí mật thú vị của 12 chòm sao

[12 chòm sao không thể kháng cự lại cuộc gọi đến của ai ?]

(vì nói chuyện rất hợp nên mới muốn được nói chuyện )


Bạch Dương : không thể kháng cự Xử Nữ.
Kim Ngưu : không thể kháng cự Thiên Bình.
Song Tử : không thể kháng cự Cự Giải.
Cự Giải : không thể kháng cự Thiên Yết.
Sư Tử : không thể kháng cự Ma Kết.
Xử Nữ : không thể kháng cự Sư Tử.
Thiên Bình : không thể kháng cự Song Ngư.
Thiên Yết : không thể kháng cự Thủy Bình.
Nhân Mã : không thể kháng cự Bạch Dương.
Ma Kết : không thể kháng cự Kim Ngưu.
Thủy Bình : không thể kháng cự Nhân Mã.
Song Ngư : không thể kháng cự Song Tử

No comments:

Post a Comment