Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, July 10, 2012

SKKN Một bài toán Bất đẳng thức quen thuộc và các hệ quả

Trong chương trình toán học phổ thông, phần nào cũng có cái khó cái hay của nó. Để học sinh nắm vững nội dung cũng như bản chất từng phần, từng loại toán không hề đơn giản, đặc biệt là khi dạy phần “ Bất dẳng thức”. Có thế nói Bất đẳng thức là một phần rất khó đối với học sinh cũng như giáo viên, đây là một loại biến hóa rất khó dự đoán, khó tìm ra lối đi. Đế tìm được lời giải đòi hỏi người dạy cũng như người học phải làm nhiều, phải tích lũy nhiều thi mới có thể giải quyết được. Tuy nhiên trong quá trình gần 10 năm đi dạy, tôi thấy có một bài toán bất đẳng thức rất quen thuộc nhưng đằng sau nó là một khối bài toán có thể giải quyết được nhờ vào kinh nghiệm cũng như sự khéo léo bằng cách thêm bớt, đặt ẩn phụ mà ta có thế đưa về hoặc áp dụng bài toán quen thuộc đó để giải quyết được.Qua đó giúp học sinh nhìn nhận ra được một số vấn đề, bản chất của một số bài toán có thế giải được trong các kỳ thi cũng như trong quá trình làm toán thường gặp.
Vì lí do trên nên tôi chọn đề tài SKKN của tôi là: “ TỪ MỘT BÀI TOÁN QUEN THUỘC ĐẾN CÁC BÀI TOÁN HỆ QUẢ CỦA NÓ”. Sáng kiến kinh nghiệm của thầy Hoàng Đình Dũng 
                                 Download file PDF

No comments:

Post a Comment