Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, July 4, 2012

[Luận văn] Phương trình bậc ba sinh bởi các yếu tố trong tam giác

Phương trình bậc ba sinh bởi các yếu tố trong tam giác là luận văn Thạc sĩ Phương pháp toán sơ cấp của thầy Phạm Bình Nguyên, giáo viên Trường THPT Kon Tum dưới sự hướng dẫn của GS. Nguyễn Văn Mậu.

Luận văn được chia sẻ bởi chính tác giả. Cảm ơn thầy Phạm Bình Nguyên.

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Về phương trình bậc ba và cách giải

Chương 2: Xây dựng phương trình bậc ba với các yếu tố p, R, r. Từ đó đưa ra các hệ thức lượng giác mới.

Chương 3: khảo sát các bất đẳng thức tam giác và nhận dạng tam giác.
                                                    Download

No comments:

Post a Comment