Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, July 23, 2012

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10


http://trithuctoan.blogspot.com/ xin giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10 của Nguyễn Minh Hà.
Sách gồm 4 chương:
Chương 1: Vector
Chương 2: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Chương 4: Các chuyên đề
.................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment