Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, July 4, 2012

Phân loại và phương pháp giải toán về quan hệ song song trong không gian


Phân loại và phương pháp giải toán về quan hệ song song trong không gian, Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011 - 2012 của thầy Cù Đức Hòa, trường THPT Vĩnh Chân. Các dạng toán được phân loại đầy đủ có các ví dụ và bài tập được giải chi tiết.


Tải về file : Phan loai va phuong phap toan quan he song song

No comments:

Post a Comment