Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, July 7, 2012

Tài liệu ôn tập Toán 9

Tài liệu ôn tập Toán 9 theo chủ đề
Ôn tập Hình học 9
Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chương II. Đường tròn
Chương III. Góc với đường tròn
Ôn tập Đại số 9
Chương I. Căn bậc hai - căn bậc ba
Chương II. Hàm số bậc nhất một ẩn.
Chương II.  Hàm số bậc nhất
Chương IV. Hàm số y = ax2 - Phương trình bậc hai một ẩn.
on tap toan lop 9 : Download

No comments:

Post a Comment