Nơi giao lưu - trao đổi tri thức Toán

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 7 năm 2012

Bài tập Vectơ - Hình học 10

Tài liệu gồm nhiều dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao theo từng đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên, học sinh.
Tải về file PDF:  Download 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét