Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, July 3, 2012

Chuyên Đề Phương trình Đường tròn trong Oxy (hay miễn bàn)


Chuyên đề Phương trình Đường tròn trong Oxy của Thầy Lê Bá Bảo, THPT Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

        Download.

Chuyên đề gồm các vấn đề thường gặp trong đề đại học như phương trình đường tròn, tiếp tuyến đường tròn, ...

No comments:

Post a Comment