Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, July 4, 2012

Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học


Trong kỳ thi TSĐH bài toán hình không gian luôn là dạng bài tập gây khó khăn cho học

sinh. Nguyên nhân cơ bản là do học sinh chưa biết phân biệt rõ ràng dạng bài tập để lựa
chọn công cụ, phương pháp giải cho phù hợp. Bài viết này sẽ giúp học sinh giải quyết
những vướng mắc đó.
Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học của thầy Nguyễn Trung Kiên, Hà Nội.

Tải về file PDF theo các liên kết: Phuong phap giai toan Hinh khong gian.

No comments:

Post a Comment