Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, July 6, 2012

Giải đề toán thi đại học khối A năm 2012 bằng nhiều cách

http://trithuctoan.blogspot.com/ xin giới thiệu nhiều cách giải cho các câu trong đề toán thi đại học khối A năm 2012. Tài liệu biên soạn bởi thầy Nguyễn Thành Long.

Hầu hết các câu đều có nhiều cách giải chẳng hạn Câu 1b (4 cách), câu giải hệ (4 cách), câu bất đẳng thức (4 cách)...Các câu trên thậm chí còn có nhiều cách giải khác chưa được tác giả trình bày.

Giải đề toán thi đại học khối A năm 2012 bằng nhiều cách. Download file PDF.

Lời nhắn của tác giả: Lời giải mang tính chất tham khảo và có thể còn có sai sót.

No comments:

Post a Comment