Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, July 3, 2012

Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2012 của các tỉnh, thành phố năm học 2012 - 2013

BLOG http://trithuctoan.blogspot.com/ xin giới thiệu  bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2012 của các tỉnh, thành phố năm học 2012 - 2013 (hơn 30 tỉnh thành phố)
Tải về file word dày 100 trang: DE THI VAO LOP 10 MON TOAN NAM 2012

No comments:

Post a Comment