Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, July 11, 2012

Phương pháp giải toán hình giải tích trong mặt phẳng Oxy - Trần Phương

Phương pháp giải toán hình giải tích trong mặt phẳng Oxy - Trần Phương. Tài liệu dày 56 trang dùng để luyện thi Đại học của thầy Trần Phương.

Download file PDF: Hinh giai tich trong mp Oxy.

No comments:

Post a Comment