Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, August 31, 2012

Hệ thống các phương pháp chứng minh Hình học không gian


Hệ thống các phương pháp chứng minh Hình học không gian là tài liệu scan từ vở học thêm của một học sinh gồm các phương pháp chứng minh, cách giải hầu hết các dạng toán hình học không gian từ lớp 11 đến lớp 12. 

Download file PDF (1MB, 26 trang) He thong cac phuong phap chung minh Hinh khong gian.

No comments:

Post a Comment