Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, August 9, 2012

Để học tốt Đại số và Hình học 8 - Hoàng Chúng (Chủ biên)

Sách Để học tốt Đại số và Hình học 8 của các tác giả nổi tiếng Hoàng Chúng (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Cận, Vũ Thế Hựu. Bộ sách giúp rèn luyện óc suy luận và trí tưởng tượng thích hợp với học sinh khá, giỏi. Bộ sách hay dành cho học sinh và giáo viên tham khảo.


Để học tốt Đại số 8 (236 trang, PDF). Download.

Để học tốt Hình học 8 (310 trang, PDF). Download.

No comments:

Post a Comment