Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, August 18, 2012

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2012 - 2013 (222 TRANG)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh thành trong cả nước diễn ra từ nửa cuối tháng 6 đến nửa đầu tháng 7 năm 2012. Bài viết này, Trithuctoan xin giới thiệu tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án năm học 2012 - 2013. Tài liệu dày 222 trang với đề thi của khoảng 40 tỉnh, thành phố; cả hệ chuyên và không chuyên.Tải tuyển tập này tại đây: Download tuyen tap de thi vao lop 10 mon Toan

No comments:

Post a Comment