Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, August 4, 2012

Dồn biến cổ điển và bất đẳng thức Jack Garfunkel

"..Bất đẳng thức dạng này được Jack Garfunkel đề nghị trên tạp chí Crux Magazine năm 1991 (bài toán 1490). Đây là một bài toán hay và khó mặc dù hiện nay đã nhận được nhiều lời giải cho nó nhưng một lời giải bằng phép dồn biến thuần tuý thì đến nay vẫn chưa nhận được.."
Được viết bởi Võ Quốc Bá Cẩn - Đại học Y Dược Cần Thơ, 2010

.................................................................................................................................
Download tài liệu :

Dồn biến cổ điển

No comments:

Post a Comment