Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, August 4, 2012

Các phương pháp kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức của Trần Phương

[Sách hiếm] Các phương pháp kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức của Trần Phương. Download file PDF.
Cuốn sách gồm có:
280 Bất đẳng thức chọn lọc
130 Bất đẳng thức trong bộ đề thi tuyển sinh
15 kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô-si

và nhiều phương pháp chứng minh Bất đẳng thức khác.

No comments:

Post a Comment