Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, August 9, 2012

Hướng trong Hình học phẳng - Nguyễn Minh Hà

Tài liệu Hướng trong Hình học phẳng của thầy Nguyễn Minh Hà, ĐHSP Hà Nội giảng ở Trường hè năm 2012 diễn ra ở Viện Toán. Download.

No comments:

Post a Comment