Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, August 3, 2012

Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất Trung học cơ sở (Phan Huy Khải)


Cách tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm số không nhất thiết xuất hiện ở cấp học toán trung học phổ thông. Nó đã xuất hiện ở Toán Trung học cơ sở.

Tuy nhiên cấp học này, công cụ còn thiếu nên việc tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của học sinh cấp học này gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ việc giải các dạng toán này chỉ dành cho những học sinh khá – giỏi. Tuy nhiên khi bạn đã có được những kiến thức, những công cụ toán học của bậc học trung học, bạn có thể nhìn nhận vấn đề này khác. Tác giả – Thầy giáo Phan Huy Khải nổi tiếng với những dạng toán tương tự như vậy. Xuctu xin giói thiệu đến bạn đọc tập tài liệu này như một cách bạn thực hiện dạng toán cùng chủ đề mà chỉ giải bằng kiến thức trung học cơ sở.

.................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment