Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, August 18, 2012

MỘT SỐ DẠNG TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10

Một số dạng Toán luyện thi vào lớp 10 của Vũ Văn Bắc. 
Nội dung chính của tài liệu gồm 7 phần:

VẤN ĐỀ 1. CÁC BÀI TOÁN VỀ CĂN THỨC
VẤN ĐỀ 2. CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
VẤN ĐỀ 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
VẤN ĐỀ 4. CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
VẤN ĐỀ 5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
VẤN ĐỀ 6. HÌNH HỌC TỔNG HỢP
VẤN ĐỀ 7. THAM KHẢO THÊM
Trong mỗi vấn đề đều có lý thuyết, ví dụ dẫn nhập, bài tập rèn luyện kĩ năng chuyên sâu. Tài liệu hữu ích cho các học sinh lớp 9 và các thầy cô giáo đang dạy ôn thi vào lớp 10.
Tải tài liệu này ở đây: Download Dang toan luyen thi vao lop 10

No comments:

Post a Comment