Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, August 31, 2012

Phân loại và phương pháp giải toán lớp 10


Phân loại và phương pháp giải toán lớp 10 do Th.S Trần Quốc Dũng, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Gò Dầu - Tây Ninh


Tài liệu gồm hai phần dày 171 trang: Hình học và Đại số. Nội dung tài liệu bám sát sách giáo khoa và chuẩn kiến thức kĩ năng của bộ. Mỗi bài học trong tài liệu gồm ba phần: các kiến thức cần nhớ, phương pháp giải toán, bài tập đề nghị.

Tải về file PDF Phân loại và phương pháp giải toán lớp 10. Download Phân loại và phương pháp giải toán lớp 10.

No comments:

Post a Comment